ceteor

Download

Brošure

 • Bilten za energijski menadžment (PDF)
 • CETEOR - Radna grupa za energijsku efikasnost (PDF)
 • Protokol iz Kjota – Mogućnosti za održivi razvoj BiH (PDF)


Publikacije/Stručni radovi/Novinski članci

 • Energetski pregled i energetsko certificiranje objekata u FBiH - Samra Prašović, Sanjin Avdić (PDF)
 • Taksonomska i terminološka inovacija pojmova vezanih za energijsku efikasnost - Prof.dr. Aleksandar Knežević, Sandra Martinović (PDF bos /PDFeng)
 • Upravljanje energijom sa aspekta efikasnog korištenja energije - Prašović, Jamaković, Avdić, Adžem (PDF)
 • Energetski efikasni otvori - Prašović, Jamaković, Avdić (PDF)
 • EN 16001 Sistemi energetskog upravljanja - Ismar Jamaković diol.ing.maš. (PDF)
 • Analiza investicije u povećanje energetske efikasnosti - Sanjin Avdić dipl.ing.maš. (časopis B2B) (PDF)
 • Provođenje energetskih audita u industrijskom sektoru BiH - Samra Prašović dipl.ing.maš. (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Toplotna sanacija Sarajeva - analiza investicije - Sanjin Avdić dipl.ing.maš. (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Tvrtka pionirskih pothvatapodrške razvoju - generalni direktor Dragan Ajanovic (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • U zgradarstvu negađuli smjenjuju megađule - Prof.dr. Aleksandar Knežević (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Da li su nekarbonski izvori energije alternativni izvori? - Prof.dr. Aleksandar Knežević (časopis m-Kvadrat) (PDF)
 • Holistički pristup komunalnoj energetici u BiH - Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)
 • Energijska efikasnost na strani potrošnje - Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)
 • Mehanizmi Protokola iz Kjota - Azrudin Husika dipl.ing.maš. (PDF)
 • Negavati vs. Megavati - Prof. dr. Aleksandar Knežević (PPT)

Ostalo

 • Mišljenje o Studiji energetskog sektora BiH - Prof.dr. Aleksandar Knežević (PDF)
Share

Contact Us

Topal Osman Paše 32B,
(Next to Stadium Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Telephone: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials