ceteor

Poziv za "Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom - MODUL 1/2020"

 CETEOR Sarajevo Vas poziva na program obuke energijskih auditora i certifikatora:

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

 

Termin održavanja Modul-a 1: 03-07.marta 2020. godine (cjelodnevna nastava od 10:00 – 19:15 h)

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hills Sarajevo 

Opširnije...

Seminar „Primjena novog Pravilnika o građevinskom otpadu i obavezna okolinska dokumentacija na gradilištu“

25.02.2020., Hotel „HILLS“, Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

PPohađanje seminara omogućava učesnicima pored sticanja znanja iz oblasti upravljanja građevinskim otpadom da se upoznaju sa konkretnim primjerima sa najkompleksnijih infrastrukturnih projekata iz BiH i regiona. Pored ovoga polaznici će imati priliku za umrežavanje sa osobama koje imaju slične probleme i/ili rješenja za probleme. CETEOR je u prošlosti realizovao veliki broj seminara koje su pohađale hiljade učesnika i umrežavanje ljudi sa sličnim problemima je vrlo često istaknuto kao ključna korist pohađanja seminara. Upravo je razmjena iskustava učesnika seminara velika vrijednost sa same učesnike. Krajem 2019. godine u FBiH je usvojen novi Pravilnik o građevinskom otpadu (Službene novine FBiH 93/19), a ovaj seminar će poslužiti kao podloga da se dobiju odgovori u vezi obaveza Investitora, Izvođača i Nadzora. Pored zakonskih propisa i pratećih dokumenata cilj seminara je razmijeniti informacije i najnovija postignuća i inovacije iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja građevinskim otpadom.

Opširnije...

Poziv za "Program za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – Modul 2 za inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike"

C E T E O R  V A S  P O Z I V A  N A

Program za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – Modul 2

za inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike

TERMIN ODRŽAVANJA

za inženjere mašinske struke: 03-06. decembra 2019. god.  -  četverodnevna nastava 10-18h

za inženjere arhitektonske i građevinske struke:  04-06. decembra 2019. god.  -  trodnevna nastava 10-18h

za inženjere elektrotehničke struke:  05-06. decembra 2019. god. -  dvodnevna nastava 10-18h

MJESTO ODRŽAVANJA: SARAJEVO, HOTEL HILLS Sarajevo

Opširnije...

Energijska efikasnost u javnim zgradama u Prištini

CETEOR Sarajevo je uspješno realizovao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prishtina” finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području Opštine Priština.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Opštine Priština, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 50 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za opštinu Priština kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnoh vijeka saniranih zgrada te smanjenje emisije stakleničkih gasova.

Za slike kliknite OVDJE.

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva je održana 17.09.2019 u Hotelu Central, Vitez. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke suradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Strateško opredjeljenje Općine Vitez je da se trajno riješi problem grijanja u gradu. Vitez je imao daljinsko grijanje do 1998. godine iz industrijske energane u vlasništvu Vitezit d.o.o. Vitez. Danas na području općine Vitez ne postoji organizovan sistem snabdijevanja toplotnom energijom, pa se zagrijavanje objekata vrši putem individualnih sistema grijanja za svaku zgradu. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu  gradskog područja općine Vitez koji će uz mjere za poboljšanje energijske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

U okviru događaja je konsultantski tim angažiran na pružanju tehničke podrške Općini Vitez, potencijalnim privatnim partnerima predstavio koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. Također, projekt je bio prezentiran sa tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP). Cilj ove prezentacije je bio upoznati sve zainteresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Za sike sa dogažaja kliknite OVDJE.

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials