ceteor

Kalendar događanja

Flat View
Pregledaj po godini
Mjesečni pregled
Pregledaj po mjesecu
Weekly View
Pregledaj po sedmici
Daily View
Pregledaj Danas
Search
Traži

Program osposobljavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata - Modul 2

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010. (Rješenjem br. 02/10), registrovan kao Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata.
 
MODUL 1 - Termin: 19. - 23.03.2013.  (cjelodnevna nastava, 12:00 - 20:00h)
MODUL 2 - Termin: 09. - 13.04.2013.  (cjelodnevna nastava, 12:00 - 20:00h)
Hotel Hollywood Sarajevo
Do sada je uspješno realizovano sedam obuka za MODUL 1,  dvije obuke za MODUL 2 i jedan termin dodatnog Programa stručnog usavršavanja. Osposobljeno je 225 energetskih certifikatora. 
 
FMPU je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno energetske efikasnosti. Implementirajući osnovne odredbe Direktive 2002/91 o energetskim svojstvima zgrada, ovim Pravilnicima uvode se obaveze energetskog pregleda i certificiranja objekata kao i nova filozofija i pristup proračunima.
 
Prema nacrtu novog Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH , kako će biti regulisano kroz sekundarnu legislativu, ovlaštenje za vršenje energetskog pregleda i certificiranje objekata moći će dobiti i fizička lica, što je novina kojom se fizičkim licima omogućuje obavljanje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata.
Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede i certifikaciju objekata, te daju preporuke za poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10), lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).
 
Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.
 
Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene instutucije u trajanju od po 40 sati po modulu za koji se žele certificirati. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energetski certifikatori će biti ovlašteni od strane FMPU-a za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1) i/ili sa složenim tehničkim sistemom (MODUL 2).
 
Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja za MODUL 1  je završen najmanje VII stepen obrazovanja (diplomirani inžinjer) arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke. Pored toga, uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za MODUL 2 je uspješno završen Program osposobljavanja za lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1). 
 
O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA
 
Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedili što adekvatniju edukaciju za uspješno obavljanje energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata,  za predavače smo odabrali iskusne stručnjake i naučne radnike iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, proizvođači EE i OIE opreme, stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.
 
Raspored obuke po  tematskim cjelinama definisan je Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata. Pored pravilnikom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja upriličiće se i praktično obavljanje energetskog certificiranja, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, te osigurati kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad,  tokom obuke imaće priliku i praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energetskih pregleda i ocjene energetske efikasnosti. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i dodjeljen software koji se može koristiti za potrebe energetskog pregleda i certificiranja objekata. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.
 
Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja ispita pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke.
Polaznici koji uspješno polože ispit dobijaju  Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata.
 
Cijena obuke i polaganja ispita
Cijena obuke po modulu (MODUL 1 ili MODUL 2) uključuje:
·         kotizaciju za Program osposobljavanja izabranog modula koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji,  kafe pauze i ručkove: 1.100 KM
·         naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu: 600 KM 
 
POSEBNE POGODNOSTI
 
Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% za drugog i svakog narednog učesnika.
Iznos kotizacije moguće je uplatiti u dvije rate, uz napomenu da posljednja uplata mora biti izvršena prije polaganja ispita, jer u suprotom ukida se mogućnost pristupanja ispitu.
Za prijave i uplate realizirane do 05.03.2013. (MODUL 1) i 26.03.2013. (MODUL 2) odobrava se dodatni popust od 5%.
 
Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete naći na:
www.ceteor.baOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Put života bb, 71000 Sarajevo;
tel:  (033) 563 584, fax: (033) 205 725

Nazad

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials